Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Når vi trives, yter vi bedre

Sterkt, positivt menneskesyn og klar proaktivitet i å forvalte dette, er viktige suksessfaktor ved gjennomføring av gode og langvarige forbedringsprosesser.

Det viktigste ved gode TPM-Leanprosesser er å etablere et sterkt og proaktivt menneskesyn i organisasjonene hvor medarbeidernes fulle potensiale blir sett og aktivert så langt som mulig. Det er vesentlig å «snu pyramiden» og «slippe menneskene til» i en daglig kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, rutiner og metodevalg. Du som leder, har avgjørende påvirkning på hvilken fremgang din organisasjon og ditt team vil få. Måten du leder, støtter og coacher dine medarbeidere – er viktigste suksessfaktor bak det å lykkes med å utvikle sterk Lean-kultur og en tydelig Lean transformasjon. Dette gjelder alle ledernivåer i bedriften, fra toppledelse til førstelinjeledere. Således blir ledelsens rolle og endret arbeidsstil avgjørende – fra toppledelse til 1 linjeledelse. Nøkkelord: Støttende, coachende ledelse med fokus på utvikling og tilrettelegging for virksomhetens medarbeiderne til å yte best mulig jobb og høyest mulig forbedringstakt.

Andre nøkkelord

Forsterke presisjon, produktivitet, kvalitet, medarbeiderengasjement og eierskap på medarbeiders hånd. Dermed reduseres kost og virksomhetens attraktivitet, konkurransekraft og lønnsomhet øker. Mål: Best eller blant de ledende i egen bransje-globalt, regionalt eller nasjonalt.