Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Når vi trives, yter vi bedre

Salgskurs IT/Digitalisering

Salg er blitt vanskeligere det siste året, takket være COVID-19. Vi skal holde avstand til hverandre, mens relasjoner bygges best gjennom fysiske møter. Hvordan flytter vi salg effektivt over i digitale kanaler, og hva er de nye reglene for godt salgshåndverk?

Vi holder kurs for selgere, også i salg over digitale kanaler. Nå er sistnevnte selvsagt mer aktuelt enn noen gang, og vi har opplevd stor pågang på disse kursene. Vi ser at metodene vi lærer bort fungerer. Prinsippene er de samme som før, men nå må de implementeres i stor skala og mye raskere.