Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Støtte til omstilling

Omstillingsprosessen

Vilje krever også handling. Når organisasjonen er klar for omstilling, hjelper vi deg med de mest
vesentlige oppgavene. Det kan innebære å få på plass nødvendige analyser av hvor
organisasjonen din er i dag, i hvilken retning du bør velge fremover, og implementering av en
grundig omstillingsplan. Vi helper deg også å søke støtte fra fylket, kommunen, Innovasjon Norge
og andre relevante instanser. I selve prosessen bidrar vi med nødvendig kompetansetrening, slik
at vi sammen gjennomfører omstillingsprosessen slik vi har planlagt.