Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Når vi trives, yter vi bedre

Forbedringsprosesser — TPM/LEAN

Nøkkelen til stadig forbedring er et tankesett der mennesket står sentralt. TPM og LEAN er gjennomprøvde metoder som hjelper organisasjonens medarbeidere å gjøre enkle, konsekvente grep for å effektivisere og forbedre sitt arbeid. Små forbedringer i hvert ledd, hver dag, gjør store utslag på helheten. Å involvere, engasjere og coache de ansatte er derfor en avgjørende rolle for ledere i moderne organisasjoner.