Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Når vi trives, yter vi bedre

Digitalisering av Lean kommunikasjon

Spesielt i innen bygg fagene

Vårt selskap har etter hvert stor erfaring i å støtte det enkelt selskap innen bygg fagene med å:

  • Implementere involverende planlegging og drift, inne og ute, da det ofte er betydelig oppside i å greie å involvere den enkelte medarbeider i god daglig drift.
  • Styrke kommunikasjon daglig mellom medarbeidere/de funksjoner som i ivaretas inne og de praktiske funksjoner ute på byggeplass.
  • Involvere alle i organisasjonen med strukturert forbedringsarbeid. La dette bli en del av det daglige arbeid.
    Det handler om å få bort unødvendig tapskilder/ fjerne årsaker til at vi taper tid, krefter og lønnsomhet i prosjektene. (vi må få bort «gjengangerne» innen tapskilder som kommer tilbake gang på gang.

Synergia Advisors er forhandler av Digilean Tools.
DigiLean tools er et fantastisk verktøy, rimelig og meget effektivt i bruk for å få på plass ovennevnte punkter.