Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere

Når vi trives, yter vi bedre

Analyse IT-Verktøyer & Tjenester

Hele poenget med digitale verktøyer er å støtte de ansatte slik at de kan gjøre det de kan best. Innimellom opplever vi at disse verktøyene tar bort fokus fra arbeidet i stedet. Det kan være fordi mange ulike systemer ikke snakker godt nok sammen, eller at de verktøyene som er valgt ikke fungerer for de ansatte. Vi hjelper deg med å få flyten tilbake i organisasjonen med gode verktøy og solide rutiner for hvordan de best kan brukes. Vi hjelper deg også å implementere nye systemer slik at de passer inn i dine prosesser.

IT-tjenester fra leverandører

Vi samarbeider med en rekke leverandører av digitale tjenester. Gjennom årene har vi plukket ut IT-tjenester som letter og støtte arbeidet i organisasjonen.

IT-partnere

Jærtek

Teknologisenteret Jærtek bruker sin spisskompetanse, brede erfaring og markedets beste IT-produkter for å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig.

Digilean

Digilean hjelper selskaper av alle størrelser å digitalisere sine LEAN-prosesser. Deres visuelle Lean-managementplattform er utviklet over flere år i samarbeid med brukere .