Når vi trives, yter vi bedre

Når vi trives, yter vi bedre

Trivsel og ytelse

Organisasjonen din består av mennesker. Det er ikke mulig å utvikle en organisasjon uten å ta hensyn til mennesket, og det er derfor vi snur opp ned på den tradisjonelle organisasjonspyramiden. Moderne organisasjoner møter hele tiden nye krav og utfordringer både fra myndigheter og kunder. Varer og tjenester skal produseres og leveres bedre, sikrere, raskere. Ofte skal det bare små justeringer til, men det blir etter hvert mange av dem, og en del løsninger er kortsiktige selv om de fungerer der og da. Som teip rundt et lekkende rør. Vi tror fokuset ofte er for snevert. At målet ikke er bare å endre organisasjonen, men skape en organisasjon med kraft og vilje til å endre seg hele tiden. En organisasjon av mennesker som alltid leter etter små forbedringer vil ha store fordeler over sine konkurrenter, og vil alltid ligge i forkant av nye krav.

Analyse

Hver organisasjon har sine egne utfordringer. Grundig gjennomgang av rutiner, vaner og metoder gir oss et bilde av hvor små forbedringer kan gjøre størst utslag. Våre analyseverktøy har blitt tatt i bruk av organisasjoner i alle størrelser og former i over 20 år. Arbeidsverktøy forandrer seg, men mellommenneskelige forhold vil alltid spille en stor rolle. Når vi analyserer organisasjonen din, er fokuset først og fremst på hvordan menneskene forholder seg til hverandre, til arbeidet og til kommunikasjon. Arbeidsflyt i organisasjonen hviler ofte på noen uskrevne regler, både gode og uheldige, og disse uskrevne reglene må frem i lyset for at vi skal kunne finne ut hva som bør beholdes og hva som bør forbedres. Vi ser på prosessene, vedlikehold, ledelsen og de ansattes behov, og finner ut hvilke brikker som passer inn hvor.

Workshop

Løsningene som fungerer er de vi er sammen om. Ved å involvere alle i bedriften på lik linje kan vi snakke om realitetene i arbeidshverdagen på en ærlig og åpenhjertig måte. Våre workshoper er åpne dialoger som får frem de små tingene, de uskrevne reglene og stedene der skoen virkelig trykker. Og de legger grunnlaget for endring hos menneskene som utfører arbeidet hver dag, og som vet hva som trengs.

Konsulent

Endringsarbeid krever ikke et helt team av konsulenter. Fordi vi har over 50 års kombinert erfaring med forbedringsarbeid, kan vi gjøre mer med mindre. Nettopp derfor får du besøk av kun én konsulent fra oss, en pådriver og veileder med lang erfaring. Arbeidet gjøres av deg og dine, vår person stiller med verktøykasse.

Teambuilding

Kjernen i solide organisasjoner er team som fungerer godt sammen. Vi er alle forskjellige, og trives med ulike former for ansvar og arbeidsforhold. Noen fungerer godt i store team, noen i mindre, og noen jobber best selvstendig. Å sette sammen effektive team er en uhyre viktig oppgave i en hvilken som helst organisasjon.

Personlighetstest

Vi lar dine ansatte utforske sine særegenheter med et utvalg velrenommerte personlighetstester. Et effektivt team består av ulike personligheter, og gjennom Jungs Type Indicator og DISC oppdager vi hvilke personligheter som jobber best sammen og hvilke som er utsatt for friksjon seg imellom. Slik får dere et godt grunnlag for å sette sammen effektive team som samarbeider godt.

Personlig utvikling

Vi har alltid ment at nøkkelen til en sterkere, mer bærekraftig organisasjon er enkeltmennesker med handlingsrom, ansvar og vilje til utvikling. Ved å styrke individuelle ansatte vil positive endringer skje i riktig rekkefølge — fra de som utfører arbeidet.

Ledelse

Ledere er viktige støttespillere for de ansatte i enhver organisasjon. De dyktigste lederne er de som involverer seg, gir ansvar og styring, men fremfor alt gir de ansatte det de trenger for å lykkes. Det innebærer en struktur der åpne, ærlige og vedvarende tilbakemeldinger flyter fra ansatte til ledelse, slik at du som leder alltid har oversikt over det store bildet. Det er mange brikker som skal legges på riktig sted, og hver organisasjon har sine helt egne brikker.