Mikael Karlson

Få har en så grundig internasjonal utdannelse og trening i TPM-konseptet som Mikael. Med utdanning og trening fra Sverige, USA og Japan, og bakgrunn fra Saab i Trollhättan der han var en av nøkkelpersonene i implementeringen av TPM-konseptet, har Mikael gått videre med å bistå en rekke større konsern i deres forbedringsprosesser.

Noen av bedriftene Mikael har hjulpet

Equinor Kårstø
Kongsberg Automotive
Absolut Vodka

Malaco Leaf Nordic
Felleskjøpet Rogaland Agder
Volvo Wheel Loaders

Aarbakke
Alcatel