Bernt Nagell

Som en av hovedarkitektene bak den tilnærmingen til Lean vi bruker i Norge i dag, har Bernt vært blant de mest anerkjente foredragsholdere omkring TPM-Lean i en årrekke. Denne tilnærmingen ble utviklet i Hydro Aluminium i årene 1996-2008, der han i 12 av årene var øverste ansvarlig for prosessen. Den senere tid har han jobbet med Equinor Kårstø, Toma Mat, Ekornes og Nofima Forskningssenter for Sjømat. Utallige ganger har han bidratt til optimalisering av arbeidsprosesser innen maskin, metode, materiell og mennesker, og kan vise til høye resultater, sterke forbedringskulturer og økt følelse av eierskap i organisasjonene på alle nivåer av ansatte.

Noen av bedriftene Bernt har hjulpet

Equinor Kårstø
Hydro Aluminium

Toma Mat
Ekornes

Nofima Forskingssenter for Sjømat