En vellykket organisasjon er en som utvikler sine ansatte.

Vi hjelper å styre organisasjoner
i riktig retning

Mennesker som trives i
organisasjoner som lykkes

Forandring og forbedring krever ikke enorme ressurser og store team i endeløse møter. Det krever et ærlig blikk på din egen organisasjon, tett samarbeid og vilje. Vi har til sammen over 50 års erfaring med utvikling av mennesker, team og organisasjoner på strategisk og operativt nivå. Med oss på laget vil du ikke bare endre organisasjonen din, du vil skape en organisasjon som alltid er klar for endring.

Vi hjelper deg å snu pyramiden

Vi snur modellen opp ned

Tradisjonelle forretningsmodeller fungerer ovenfra og ned, men denne metoden er sjelden virkningsfull fordi den involverer folk i en ineffektiv rekkefølge. Moderne, bærekraftige organisasjoner innser at endring må komme fra de som utfører arbeidet. Vi hjelper deg å snu pyramiden.

Tjenester

Vi kan gjøre mer med mindre, derfor sender vi én fast konsulent til organisasjonen din, der andre sender inn hele team. Det sparer tid, kostnader, og beslutningstid.

Forbedringsprosesser — TPM/LEAN

Omstillingsprosessen

vi har over 50 års kombinert erfaring med forbedringsarbeid

Endringsarbeid krever ikke et helt team av konsulenter

vi har over 50 års kombinert erfaring med forbedringsarbeid

Vi gjøre mer med mindre. Nettopp derfor får du besøk av kun én konsulent fra oss, en pådriver og veileder med lang erfaring. Arbeidet gjøres av deg og dine, vår person stiller med verktøykasse.